თარიღი: 12 ნოემბერი 2009 17:19:28
დღეიდან ქუთაისის ცენტრალური და სამტრედიის ადგილობრივი არქივები  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონულ სისტემაში ჩაერთო.ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლით, ქუთაისის და სამტრედიის მცხოვრებლებს შეუძლიათ თბილისში მდებარე ცენტრალური და ადგილობრივი არქივებიდან მიიღონ მათთვის საჭირო ცნობები. გარდა ამისა, საარქივო დოკუმენტის მისაღებად იმერეთის რეგიონში ჩასვ
თარიღი: 12 ნოემბერი 2009 21:06:36
საქართველოს ნოტარიუსებმა გასულ თვეში ქვეყნის ტერიტორიაზე 119 003  სანოტარო მოქმედება შეასრულეს. აქედან  თბილისის ნოტარიუსების მიერ  61 650 სანოტარო მოქმედება შესრულდა,  დასავლეთ  საქართველოს ნოტარიუსების მიერ - 14 595, აღმოსავლეთ  საქართველოს ნოტარიუსების მიერ  - 22 638, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნოტარიუსების მიერ  -  7 843, აფხაზეთის ავტონომიური რ