თარიღი: 11 ნოემბერი 2011 12:15:05
იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრში  აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსის პირველი ეტაპი სრულდება. ცხრაასამდე კანდიდატი ზოგად უნარ-ჩვევებში ტესტირებულ გამოცდას აბარებს.სტაჟირების მსურველებს, რომლებიც პირველ გამოცდას წარმატებით გაართმევენ თავს, გასაუბრება ჩაუტარდებათ. 150 კანდიდატი  იუსტიციის სასწავლო ცეტრში ტრეინინგს გაივლის, მათგან 120 პირი კი აღსრულების ეროვნულ ბი