თარიღი: 11 ნოემბერი 2009 18:41:00
იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში უძრავ ქონებაზე მონაცემთა ბაზის სარეზერვო სერვერული ცენტრი შეიქმნა.ცენტრის შექმნის მიზანი საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზის დაცვა, თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვა და უსაფრთხო სერვერული მომსახურებაა.დღეისათვის საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს გააჩნია ერთი მონაცემთა ბაზა, რომელიც მდებარეობს ქ. თბილისში. მასში თავმოყრილია ინფორმაცია ქვ