თარიღი: 10 ნოემბერი 2014 12:23:02
ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის მერვე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა 7 ნოემბერს იუსტიციის სამინისტროში. შეხვედრას ფორუმის წევრი პასუხისმგებელი უწყებები, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები ესწრებოდნენ.ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი ეროვნულ დონეზე საკოორდინაციო-საკონსულტაციო მექანიზმია, რომელიც საჯარო დაწესებულებების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან შედგება. ფორ