თარიღი: 06 ნოემბერი 2014 00:00:00
სრულად ვათვითცნობიერებ, რომ ჩემი სათქმელი დღეს ვერ იქნება საზოგადოების ყველა წევრისათვის ბოლომდე დამაკმაყოფილებელი.აუცილებელია, თავშივე მოგახსენოთ: ის, რაც მოხდა და ხდება, არის უკიდურესად სამწუხარო.ამ უმძიმეს ფონზე მაქვს ვალდებულება, ვუთხრა საზოგადოებას, რომ ივანიშვილის და შემდეგ ღარიბაშვილის სხვადასხვა მთავრობის თითოეულმა წევრმა, ხაზს ვუსვამ − თითოეულმა წევრმა, ფასდაუდებელი წვლილი შეიტანა ი