თარიღი: 04 ნოემბერი 2015 14:50:57
ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტმა რეზოლუციის ტექსტს კენჭი უყარა და რეკომენდაციები შეიმუშავა.ასოცირების კომიტეტი მიესალმა საქართველოს ძალისხმევას − უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება და  მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, სრულად გამოიყენოს ევროკავშირის დახმარება;კომიტეტი სრულად აღიარებს საქართველოს მიერ მიღწეულ სწრაფ პროგრეს
თარიღი: 04 ნოემბერი 2015 18:14:19
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკომანიის მონიტორინგის ცენტრს შორის მემორანდუმი გაფორმდა. მხარეები ნარკოტიკებზე ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა და გავრცელების კუთხით  თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. ამასთან, მემორანდუმის მიზანია ნარკოვითარების მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების შედარებითი ინდიკატორების განვითარება-სრულყოფა.მემორანდუმის ფარგლებში ევროპის ნ