თარიღი: 03 ნოემბერი 2014 09:55:34
სამინისტრო იურიდიული და სოციოლოგიის ფაკულტეტების სტუდენტთათვის კვლევით პრაქტიკას იწყებს. იურიდიული ფაკულტეტის შვიდი და სოციოლოგიის ფაკულტეტის ორი სტუდენტი ღია კონკურსის წესით შეირჩევა. მასში მონაწილეობის მიღება პარტნიორი უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს შეუძლიათ. კვლევითი პრაქტიკის ხანგრძლივობა 4 თვეა. შესარჩევი კონკურსი  12 ნოემბრამდე გაგრძელდება.კონკურსის წარმატებით გავლის შემდეგ ახალგაზრ