თარიღი: 03 ნოემბერი 2010 14:10:00
იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფასა და არასრულწლოვანთა დამნაშავეობის წინააღმდეგ ბრძოლას. ამ მხრივ უმნიშვნელოვანესია მასშტაბური პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. არასრულწლოვანთა დამნაშავეობის პრევენციის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია.ანალიტიკური დეპარტამენტის ინიციატივ
თარიღი: 03 ნოემბერი 2010 18:42:35
2010 წლის 3 ნოემბერს, საქართველოს მთავარ პროკურატურაში არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ამოქმედებასთან დაკავშირებით პირველი  სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს პროკურორებმა, რომლებმაც ამ საკითხებში ტრენინგები უკვე გაიარეს, სოციალურმა მუშაკებმა და მედიატორებმა. შეხვედრის ფარგლებში ჩატარდა როლური თამაშები, რომლებშიც სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები გან