თარიღი: 03 ნოემბერი 2009 21:52:27
 საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა გასულ თვეში 4 500-მდე მოქალაქეს მოემსახურა. მათგან 3 000-მდე მოქალაქეს ნოტარიუსებმა სამართლებრივი კონსულტაცია გაუწიეს.დაინტერესებულ პირებს საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში კონსულტაციის მიღება ადგილზე მისვლით და ცხელი ხაზის საშუალებით (94 06 13), ტელეფონითაც შეუძლიათ. მოქალაქეებს რჩევები, ძირითადად, მემკვიდრეობის მიღებასთან, სანოტარო მოქმედების საზღაურსა და ნოტარი
თარიღი: 03 ნოემბერი 2009 21:58:59
ქ. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილისა და ქ. თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა, ერთობლოვად გატარებული ღონისძიებების შედეგად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით, დააკავეს მუდმივმოქმედი კერძო არბიტრაჟების "მედიატორი XXI" ს, "მართალის", "საქართველოს არბიტრაჟთა კერძო პალატის", შპს "არბიტრაჟის" არბიტრები - მიხეილ ლაპიაშვილი, ზაზა დოლიძე, ეკატერინე ოსაძე და ხა
თარიღი: 03 ნოემბერი 2009 22:18:28
იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში ქვეპროექტის "დამისამართების სისტემის განვითარება საქართველოში" პრეზენტაცია გაიმართა.ქვეპროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს ერთიანი კონცეფციის მომზადებას საქართველოში მისამართების რეესტრის შესახებ, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის "ქმედითუნარიანობის გაზრდის ფონდი" მხარდაჭერით განახორციელებს.  პროექტის მთავარი დ