თარიღი: 01 ნოემბერი 2014 13:10:37
საქართველოს პარლამენტმა  „მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის შესახებ“  საქართველოს კანონში ცვლილების პაკეტი მესამე მოსმენით მიიღო. იუსტიციის სამინისტროში შემუშავებული ცვლილებებით, საქართველოს სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთათვის გასცეს არა დამამცირებელი, არამედ ღირსეული ოდენ
თარიღი: 01 ნოემბერი 2014 13:19:28
საქართველოს პარლამენტმა სოციალური რეკლამის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი მესამე მოსმენით მიიღო. იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით, ცვლილებები შევიდა „მაუწყებლობის შესახებ“, „რეკლამის შესახებ“ და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონებში. მიღებული ცვლილებების მიზანია,  აღმოიფხვრას ის ხარვეზები, რომლებიც აქამდე მოქმედ კა