თარიღი: 30 ოქტომბერი 2015 13:20:19
საქართველოს კონსტიტუციის მე-12 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად საქართველოს მოქალაქე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე.„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის „გ“ პუნქტის თანახმად, საქართველოს მოქალაქის მიერ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვება წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძველს.ასეთი ინფორმაციის დამად
თარიღი: 30 ოქტომბერი 2015 18:05:07
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში პროკურატურის რეფორმის შესახებ მრგვალი მაგიდა გაიმართა, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე და საქართველოს მთავრობის სპეციალური მრჩეველი ადამიანის უფლებებსა და კანონის  უზენაესობის  საკითხებში მაიკლ ო’ ბოილი ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე პროკურატურის სისტემაში განხორციელებული რეფორმები შეაფასეს&n