თარიღი: 29 ოქტომბერი 2014 19:23:57
ევროკომისიამ დღეს დაამტკიცა საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების მეორე ანგარიში.ანგარიშის მიხედვით, საქართველო აკმაყოფილებს სავიზო დიალოგთან დაკავშირებულ პირველი ფაზის ფარგლებში დაყენებულ მოთხოვნებს. შესაბამისად, დასაშვებია, გაიხსნას მეორე ფაზა, რომელიც ითვალისწინებს კომისიის მიერ შესრულებული მოთხოვნების პრაქტიკაში იმპლემენტაციის ხარისხის შემოწმებას.&bdquo