თარიღი: 27 ოქტომბერი 2009 21:35:58
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ სამოქალაქო რეესტრის მონაცემთა ბაზაში მოსწავლეთა რეგისტრაციის დასრულებასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გამართა.სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებში მოსწავლეთა რეგისტრაცია უფასოდ ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. რეგისტრაციის გავლას საჭიროებდნენ მხოლოდ ის მოზარდები, რომელთაც არ გააჩნდათ
თარიღი: 27 ოქტომბერი 2009 22:09:12
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ სამოქალაქო რეესტრის მონაცემთა ბაზაში მოსწავლეთა რეგისტრაციის დასრულებასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გამართა.სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებში მოსწავლეთა რეგისტრაცია უფასოდ ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. რეგისტრაციის გავლას საჭიროებდნენ მხოლოდ ის მოზარდები, რომელთაც არ გააჩნდათ
თარიღი: 27 ოქტომბერი 2009 22:19:07
ირანში, თავრიზის უნივერსიტეტში, საერთაშორისო კონფერენცია "კავკასიის უძველესი ისტორია" ფარგლებში გაიმართა საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული სპარსული საბუთების გამოფენა. ექსპოზიციამ კონფერენციის მონაწილეებსა და ფართო საზოგადოებაში დიდი დაინტერესება გამოიწვია.ირანის კულტურის ინსტიტუტისა და თავრიზის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას საქართველოს ეროვნული არქივის დელეგაცია ესწრებოდა. კონფერენც