თარიღი: 26 ოქტომბერი 2015 13:43:27
საპროკურორო საბჭოს დებულება მიღებულია. კოლეგიური ორგანო იუსტიციის სამინისტროსთან იმუშავებს და მას საბჭოს თავმჯდომარე − იუსტიციის მინისტრი უხელმძღვანელებს. საპროკურორო საბჭოს მიზანი საქართველოს პროკურატურის დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის, აგრეთვე, მისი ეფექტიანი მუშაობის  უზრუნველყოფაა.  საპროკურორო საბჭოს სხდომა ექვს თვეში ერთხელ გაიმართება საბჭოს თავმჯდომარის მოწვევით ან&
თარიღი: 26 ოქტომბერი 2015 16:33:41
იუსტიციის სახლში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის მეხუთე სხდომა გაიმართა, რომელსაც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ტაბატაძე ხელმძღვანელობდა. სხდომის მუშაობაში მონაწილეობდნენ კომისიის წევრები; კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების, სხვა პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების, ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების, ცენტრალური საარჩევნო კომ