თარიღი: 26 ოქტომბერი 2009 22:04:31
საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თაღლითებმა რუსეთის ფედერაციის გერბით დამოწმებული ყალბი მინდობილობით, უძრავი ქონება გადაიფორმეს.  აღნიშნული მინდობილობის საფუძველზე თბილისში  სანოტარო აქტი გაიცა ნოტარიუსის თეიმურაზ ბურდილაძის მიერ.საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა განმარტავს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით,  ნოტარიუსი არ არის ვალდებული, გადაამოწმოს  მინდო
თარიღი: 26 ოქტომბერი 2009 22:07:05
 "ანგარიში სტუდენტებს" ასე ერქვა შეხვდრას, რომელიც 26 ოქტომბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტებთან გაიმართა. შეხვედრის ინიციატივა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ეკუთვნის და იგი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შორის ურთიერთშეთანხმების მ
თარიღი: 26 ოქტომბერი 2009 23:00:10
დღეს იუსტიციის სამინისტროში სტაჟიორთა შერჩევის მორიგი ეტაპი დაიწყო.  შერჩეული კანდიდატები სტაჟირებას გაივლიან კერძო სამართლის, საერთაშორისო სამართლის და ადამაინთა უფლებების ევროპის სასამართლოში წარმომადგენლობის დეპარტამენტებში.კონკურსის პირველი ეტაპი ზოგადი უნარების ტესტირებას გულისხმობს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 105 კანდიდატი. ტესტირება კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით ტარდება, რაც ტეს