თარიღი: 17 სექტემბერი 2017 18:08:49
როგორ შეიქმნას თანამედროვე სააღსრულებო სისტემა, რომელიც კიდევ უფრო ეფექტური და ევროპულ სტანდარტებზე კიდევ მეტად მორგებული იქნება − ამ საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა აღმასრულებლებსა და აღსრულების პოლიციელებთან გამართა. თეა წულუკიანმა აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებსა და აღსრულების პოლიციელებს ახალი სააღსრულებო კოდექსის ნოვაციები გააცნო. მინისტრის განცხადებ