თარიღი: 01 აპრილი 2010 10:58:31
The Council of Europe project - Support to Anti-Corruption Strategy in Georgia (GEPAC) finished on March 31, 2010. A delegation of the Council of Europe, headed by Chairperson of the Corruption and Fraud Unit, Ms. Ardita Abdiu, visited Georgia to attend this event. within the framework of the project, several events were held at the end o March:Workshop headed by the Analytical Department advisor,
თარიღი: 01 აპრილი 2010 12:13:29
ევროპის საბჭოს პროექტი საქართველოს ანტიკორუფციული სტრატეგიის მხარდაჭერა (GEPAC) 31 მარტს დასრულდა. ამასთან დაკავშირებით, საქართველოში ჩამოვიდა ევროპის საბჭოს დელეგაცია კორუფციისა და თაღლითობის სამმართველოს უფროსის არდიტა აბდიუს ხელმძღვანელობით. პროექტის ფარგლებში მარტის თვის ბოლო დეკადაში გაიმართა რამდენიმე ღონისძიება:სამუშო შეხვედრა, რომელშიც მონაწილება მიიღო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა, ან
თარიღი: 01 აპრილი 2010 13:04:33
2010 წლის 1 აპრილს გაიმართა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი  ახალი  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს პრეზენტაცია.მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 2010 წლის იანვარში შეიქმნა. სააგენტოს მიზანს წარმოადგენს საქართველოში ელექტრონული მმართველობის განვითარების საკითხების კოორდინირება, მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინფორმაციული უ
თარიღი: 01 აპრილი 2010 16:40:59
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ საარჩევნო სიების მონიტორინგში ჩართული პოლიტიკური პარტიების მიერ შემოტანილი განცხადებების საფუძველზე ჩატარებული სამუშაოების ანგარიში წარმოადგინა.  ჟურნალისტებს ანგარიში იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ წარუდგინა.   დღეისათვის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომის
თარიღი: 01 აპრილი 2010 16:47:17
2010 წლის პირველი აპრილიდან ძალაში შევიდა ორი საკანონმდებლო სიახლე, რომელსაც „ნოტარიატის შესახებ"კანონში შესული ცვლილებები ითვალისწინებს. როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის თავმჯდომარემ ნინო ხოფერიამ განაცხადა, აღნიშნული სიახლეები მოქალაქეთა სწრაფ და ეფექტურ მომსახურებაზეა ორიენტირებული.საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად, დღეიდან მოქალაქეს საშუალება ექნება, სამკვიდრო მოწ