თარიღი: 31 მარტი 2014 15:35:18
იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ კანონთან დაკავშირებული დოკუმენტი განთავსდა. „ასი კითხვა“ საზოგადოებასა  და საკითხით დაინტერესებულ ყველა პირს ამომწურავ ინფორმაციას აწვდის იმ სიახლეების შესახებ, რომელთაც  კანონი უცხოელებსა და მოქალაქეობის არმქონე პირებს სთავაზობს. საკანონმდებლო ცვლილების აუ