თარიღი: 31 მარტი 2012 11:14:33
31 მარტს, იუსტიციის სამინისტროში სტუდენტებს პრაქტიკის გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატები გადაეცათ.სტუდენტებმა იუსტიციის სამინისტროში პრაქტიკის გავლამდე ინტენსიური ტრეინინგი გაიარეს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში. ტრეინინგის მიზანი იყო როგორც გუნდური მუშაობისა და ლიდერობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება, ასევე იუსტიციის სამინისტროს ძირითადი ფუნქციებისა და სპეციფიკის გაცნობა. ტრეინინგი ინტერაქტიულ ხასიათს
თარიღი: 31 მარტი 2012 15:22:04
საქართველოს ხელისუფლების ორწლიანი აქტიური მუშაობის შედეგად მალაიზიაში დაკავებული საქართველოს მოქალაქე დარეჯან კოხტაშვილი მალაიზიის კანონმდებლობით გათვალისწინებული უმძიმესი სასჯელით - სიკვდილით აღარ დაისჯება (მალაიზიის სახელმწიფოში ნარკოტრაფიკის დანაშაულის ჩამდენს, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, მალაიზიური კანონმდებლობით უმძიმესი სასჯელი - სიკვდილით დასჯა ჩამოხრჩობის გზით ემუქრება). მალაიზიის სასა