თარიღი: 30 მარტი 2011 13:48:02
ბოლო დროს ქართულ პრესაში არასწორი ინტერპრეტაციით  დაიბეჭდა მასალები სისხლის სამართლის ორი საქმის შესახებ. რამდენადაც ორივე საქმე არასრულწლოვნებს ეხებოდა, საქართველოს პროკურატურამ საჭიროდ ჩათვალა განმარტება:პირველ შემთხვევაში მცირეწლოვნის მიმართ ჩადენილი დანაშაული ფაქტობრივი მოცემულობისა და არსებული მტკიცებულებების უგულებელყოფით, წარმოჩენილი იქნა როგორც არადანაშაულებრივი ქმედება.მაშინ, როცა 21