თარიღი: 27 მარტი 2018 00:00:00
იუსტიციის სამინისტროში „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვერსია განიხილეს. დისკუსიას ცვლილებების გარშემო იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი უძღვებოდა.საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანი შშმ პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის მოწესრიგება, მათი უფლებებისა და თავისუფლებების  დასაცავად საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა და &bd