თარიღი: 27 მარტი 2012 13:48:37
იუსტიციის სასწავლო ცენტრში სოფლის განვითარების ცენტრის თანამშრომელთა შესარჩევ კონკურში მონაწილეებს ტესტირება ჩაუტარდათ.აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობის სურვილი 200-ზე მეტმა დაინტერესებულმა პირმა გამოთქვა, ამათგან პირველ ეტაპზე 130 კანდიდატი შეირჩა.  მათ ტესტირება ზოგად უნარ-ჩვევებში, კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით ჩაუტარდათ. კონკურსში მონაწილეებმა საკუთარი შედეგები ტესტირების დასრულებისთანა
თარიღი: 27 მარტი 2012 13:56:30
საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებებსა და კომპანიების რეგისტრაციას, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს პარალელურად, ნოტარიუსებიც განახორციელებენ.საჯარო რეესტრის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზრუნველსაყოფად, დღეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს: საქართველოს ნოტარიუსთა პალატასა და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს
თარიღი: 27 მარტი 2012 16:54:10
საჯარო მომსახურებისა და საჯარო რესურსების მართვის გაუმჯობესების, ქვეყნის მმართველობაში საზოგადოების ჩართვის, აგრეთვე - უსაფრთხო გარემოს შექმნის უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი აქტივობები - 2012-2013 წლების  სამოქმედო გეგმის პუნქტები და მისი რეალიზაციის გზები ანტოკორუფციული საბჭოს სხდომაზე დეტალურად განიხილეს.ანტიკორუფციული საბჭოს სხდომა 2012  წლის 27 მარტს, იუსტიციის სამინისტროში  გაიმართ