თარიღი: 26 მარტი 2009 00:00:00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში სამი განახლებული სამკითხველო დარბაზი გაიხსნა. სამკითხველო დარბაზები ცენტრალური საისტორიო არქივის, უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივისა და კინოფოტოფონო დოკუმენტების ცენტრალური არქივის მკვლევარებს მოემსახურება. "სამივე დარბაზში ყველა პირობაა შექმნილი მკვლევართა სამეცნიერო მუშაობისთვის. ცენტრალურ არქივებში დაცული 5 მილიონზე მეტი საარქი
თარიღი: 26 მარტი 2009 00:00:00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში გარდაცვალების რეგისტრაციისას სამედიცინო დაწესებულებების როლი იზრდება. იუსტიციის სამინისტროს ავტორობით მომზადდა და განსახილველად პარლამენტში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც „სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის შესახებ" საქართველოს კანონში უნდა შევიდეს. ცვლილების თანახმად, ჯანდაცვის ყველა დაწესებულება, რომ