თარიღი: 23 მარტი 2009 00:00:00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურებში აგრძელებს ელექტრონული პროგრამების დანერგვას. სააგენტოს კანცელარიის პროგრამაში უკვე მარტვილისა და სიღნაღის სარეგისტრაციო სამსახურებიც ჩაერთო. აღნიშნული პროგრამის მეშვეობით სააგენტოში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საქმისწამროება: ოპერატიულად ხდება სარეგისტრაციო სამსახურში შემოსული