თარიღი: 21 მარტი 2018 09:57:35
ვენეციის კომისია „საქართველოს კონსტიტუციის“ მე-18 მუხლში განხორციელებულ ცვლილებებს იწონებს. ამის შესახებ დღეს გამოქვეყნებულ დასკვნაშია ნათქვამი.ვენეციის კომისია დადებითად აფასებს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ კონსტიტუციის მე-18 მუხლში განხორციელებულ ცვლილებებს, რომლებიც იუსტიციის სამინისტროს მიერ იყო ინიცირებული; კერძოდ, ვენეციის კომისიის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ ახალი რ