თარიღი: 21 მარტი 2014 13:06:34
იუსტიციის სამინისტროში ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობაზე მომუშავე თემატური სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. ჯგუფების წევრებმა იმსჯელეს სახელმწიფო, კომერციულ, პერსონალურ და პროფესიულ საიდუმლოებაზე ინფორმაციის თავისუფლების ჭრილში; დისკუსია გაიმართა კომერციული საიდუმლოების დეფინიციის დახვეწის აუცილებლობაზე, ასევე შეზღუდული გამოყენების ინფორმაციისა და სპეციალური საზედამხედველო ინსტიტუტის განს
თარიღი: 21 მარტი 2014 17:46:00
 იუსტიციის სამინისტრო მომავალ იურისტებს სამართლებრივი რეფორმების პროცესში მონაწილეობას სთავაზობს. ამ მიზნით სამინისტროს ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა 11 უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტების სტუდენტებისთვის კვლევითი პრაქტიკა დაიწყო. 21 მარტს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ღია კონკურსის წესით შერჩეული 13 სტუდენტს    საორიენტაციო შეხვედრა/ტრენინგი ჩაუტ