თარიღი: 20 მარტი 2018 15:26:32
სამართალდამცველთა მიერ ჩადენილი შესაძლო არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების გამოსაძიებლად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი იქმნება. ამგვარ დანაშაულებს სახელმწიფო ინსპექტორი გამოიძიებს. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის განხილვას, რომელიც საქართველოს მთავრობამ უკვე დაამტკიცა, დღეს პარლამენტი იწყებს. ცვლილებათა პაკეტი, მანამ, სანამ მას საქართველოს მთავრობა განიხილავდა, სისხლის სამართლის
თარიღი: 20 მარტი 2018 15:57:05
აღსრულების კოდექსის პროექტზე მსჯელობისათვის დღეს ბოლო სხდომა კერძო სამართლის რეფორმის უწყებათაშორისმა საბჭომ გამართა. სხდომისას მოსმენილ იქნა საბჭოს წევრების პოზიციები, მოსაზრებები და შეთავაზებები კოდექსის პროექტთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მოწვეული ექსპერტის, იოს უიტდეჰააგის, მოხსენებას, რომელიც ამ სხდომისთვის ჩამო