თარიღი: 17 მარტი 2009 00:00:00
მოქალაქეობისა და მიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით მომსახურება იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს 13 ტერიტორიული სამსახურის ნაცვლად, უკვე 27 ტერიტორიულ სამსახურშია შესაძლებელი. საქართველოს მოქალაქეობის მიღების, მინიჭების, დადგენის, მოქალაქეობიდან გასვლის, მოქალაქეობის შეწყვეტა-მინიჭების, დროებითი და მუდმივი ბინადრობის ნებართვის გაცემის, ქვეყნიდან უცხოელის გაძევებ