თარიღი: 16 მარტი 2018 11:40:07
იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძემ მონაწილეობა მიიღო 15-16 მარტს საფრანგეთის იუსტიციის სამინისტროსა და ბორდოს მართლმსაჯულების ეროვნულ სკოლაში გამართულ შეხვედრებში. ვიზიტის მიზანი სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზების, სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისა და მოსამართლეთა განათლების, ტრენირებისა და პროფესიული განვითარების სფეროში ფრანგული გამოცდილების გაზიარებ