თარიღი: 16 მარტი 2009 00:00:00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული ტერიტორიული სამსახურების ქუთაისის ოფისები ერთ შენობაში - ქუთაისის იუსტიციის სახლში განთავსდა. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, ეროვნული არქივისა და აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებას მოქალაქეები დღეიდან ერთ შენობაში მიიღებენ. ახალგარემონტებული, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ოფისი