თარიღი: 13 მარტი 2013 14:01:59
იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანო, „საკანონმდებლო მაცნე", რომელიც უკანასკნელ პერიოდში მხოლოდ ელექტრონული სახით ფუნქციონირებდა, იურიდიული ტექსტების ბეჭდური სახით გამოცემას განაახლებს.„მაცნეში" სტამბის ამოქმედების საჭიროება მას შემდეგ დადგა, რაც ჩატარებული კვლევის შედეგად იურიდიული ტექსტების ბეჭდურ ვერსიაზე მოთხოვნა გამოიკვეთა. საჯარო უწყებების, უნივერსიტეტებისა და იურიდიუ