თარიღი: 12 მარტი 2014 19:05:55
12 მარტს სასამართლოს რეფორმის სამუშაო ჯგუფის წევრებმა სასამართლო სისტემის ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე იმსჯელეს. იუსტიციის სამინისტრომ ცვლილებების პაკეტი წარმოადგინა, რომელიც ახლებურად არეგულირებს საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის საფუძვლებსა  და  უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობის  განსაზღვრის საკითხებს. შეხვედრას ესწრებოდნენ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომა