თარიღი: 11 მარტი 2009 00:00:00
უცხო ქვეყანაში სამოქმედოდ წარსადგენად საქართველოში გაცემული ოფიციალური დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმება და ლეგალიზაცია გამარტივდება. ამ ფუნქციას 2009 წლის 1 მაისიდან იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალური ოფისის ნაცვლად სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო განახორციელებს. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი საქართველოს პარლამენტში უკვე განიხილება. ამასთან დაკავშირებით დღეს იუსტიციის სამინისტრ