თარიღი: 10 მარტი 2013 15:32:09
 „საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, იუსტიციის სამინისტრო თანამშრომელთა კონკურსს იწყებს. კადრების შერჩევის მიზნით ღია კონკურსი ყველა დეპარტამენტში ცხადდება. მასში მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, რომელიც პოზიციის დასაკავებლად საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.იუსტიციის სამინისტროს ყველა თანამშრომელი, რომელიც თანამდებობაზე ღია კონკურსის გ