თარიღი: 08 მარტი 2009 00:00:00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მონაცემებით, საქართველოში 8 მარტს დაბადებული 20 878 ადამიანი ცხოვრობს, აქედან 12 667 ქალბატონია, ხოლო 8211 მამაკაცია. 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს საინფორმაციო-ანალიტიკურმა სამმართველომ ამ თარიღთან დაკავშირებით კვლევა გაცემული დოკუმენტების საფუძველზე ჩაატარა. აღმოჩნდა, რომ 8