თარიღი: 07 მარტი 2014 19:06:14
თეა წულუკიანმა დღეს თიანეთისა და გორის ტერიტორიული  სამსახურები მოინახულა. იუსტიციის მინისტრი  სერვისების განვითარების  სააგენტოს, საჯარო რეესტრის,  ნოტარიუსთა პალატის, ეროვნული  არქივის,  აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და  იუსტიციის სახლის რეგიონულ სამსახურებს ეწვია. თეა წულუკიანი სამინისტროს  დაქვემდებარებაში არსებული რეგიონული  სამსახურების მუშაობა