თარიღი: 05 მარტი 2009 00:00:00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში სტაჟირების მსურველთა საბუთების მიღება 6 მარტს დასრულდება. ეს პროცესი 19 თებერვლიდან მიმდინარეობს. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ უმაღლესი განათლების მქონე პირებს ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს. კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად: ტესტირება; კომპიუტერთან მუშაობა (Windows, Word, Excel); გასაუბრება. კონკურსში მონაწილეობი