თარიღი: 04 მარტი 2010 19:43:29
პირადობის მოწმობაში, პასპორტში და სხვა დოკუმენტებში  ყალბი საიდენტიფიკაციო მონაცემებით გაცემული დოკუმენტების შესწორებისთვის დადგენილი 150 ლარიანი საფასური გაუქმდა.აღნიშნულ სიახლესთან დაკავშირებით, დღეს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ პრესკონფერენცია გამართა.როგორც გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება არის სახელმწიფოს მხრიდა
თარიღი: 04 მარტი 2010 23:00:18
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულმა არქივმა მის ტერიტორიულ ორგანოებში დაცული სანოტარო დოკუმენტაცია გადასცა. დოკუმენტაციის რაოდენობა 200 474 სანოტარო საქმეს შეადგენს. მათგან ყველაზე ძველი სანოტარო აქტი 1868 წლით არის დათარიღებული. გადაცემული მასალიდან მემკვიდრეობის გაცემასთან დაკავშირებული დოკუმენტები და ანდერძები აისახება ელექტრონულ ბაზაში.ნოტარიუსთა პალატში დაწყებულია პ