თარიღი: 03 თებერვალი 2014 13:11:31
25 დეკემბრიდან გაყალბებულ დოკუმენტებთან დაკავშირებით  ამნისტიის კანონი ამოქმედდა. ინიციატივა იუსტიციის სამინისტროს ეკუთვნის. კანონის თანახმად, ის პირები, რომლებმაც 2009 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში სხვადასხვა მიზეზის გამო გააყალბეს პირდობის მოწმობა, პასპორტი (მათ შორის, საბჭოთა), სხვა სამგზავრო დოკუმენტი, დაბადების მოწმობა, დევნილის მოწმობა, ბინადრობის მოწმობა, სამოქალაქო აქტის ჩანაწერი, სამოქალ