თარიღი: 30 იანვარი 2012 20:14:25
იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს დისტანციური მომსახურების სამსახურის დახმარებით, 2011 წელს საზღვარგარეთ მყოფ მოქალაქეებზე  3364 დოკუმენტი გაიცა, ხოლო ელექტრონული ფორმით 6000-მდე  განაცხადი იქნა მიღებული.  აღნიშნული სამსახურის გასული წლის ანგარიში და 2012 წლის გეგმები ჟურნალისტებს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი გაბრიელაშვილმა გააცნო. მი