თარიღი: 28 იანვარი 2013 21:36:55
იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც შრომის კოდექსში ცვლილებებს ითვალისწინებს, უკვე ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომია. პროექტი „საკანონმდებლო მაცნეს" ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა.www.matsne.gov.ge-ს ვიზიტორებს შეუძლიათ მთავარ გვერდზე,  ფანჯარაში - „კანონპროექტები", მოიძიონ იუსტიციის სამინისტროს  საკანონმდებლო ინიციატივა, გაეცნონ მას და დ