თარიღი: 23 იანვარი 2009 00:00:00
იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს სამგორის სამსახურში ძებნილი, 34 წლის დიმიტრი ბ. დააკავეს.სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს შიდა კონტროლისა და აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, დიმიტრი ბ.-მ სამგორის სამსახურს ბავშვის დაბადების რეგისტრაციისა და მოწმობის მისაღებად დღეს მიმართა. სამოქალაქო რეესტრის ერთიან ელექტრონულ ბაზაში მოქალაქის მონაცემების გადამოწმების შედეგად გაირკვა, რომ დიმიტრი ბ