თარიღი: 06 იანვარი 2012 09:50:35
2012 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა მთავრობის დადგენილება (29.XII.2011 №509 ),  რომლითაც  განისაზღვრა საჯარო რეესტრის ეროვნული  სააგენტოს მომსახურების საფასურის ახალი განაკვეთები, გადახდის წესი და მომსახურების ვადები.დადგენილების თანახმად საჯარო რეესტრის  ამონაწერის მომზადება ელექტრონულად, ინტერნეტის საშუალებით, 15 ლარის ნაცვლად, 10 ლარი გახდა, ხოლო ამონაწერის დაჩქარებული წესით
თარიღი: 06 იანვარი 2012 11:58:20
2012 წლიდან იუსტიციის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის გრანტების გაცემას იწყებს. საქართველოს კანონში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის შემდეგ, სამინისტრო იმ უწყებათა სიას დაემატა, რომლებსაც საგრანტო კომპონენტის განხორციელების უფლება გააჩნია. ამ თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დღეს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანი შეხვდა.„საგრანტო კომპონენტის ამოქმედებ