სკოლებში არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ახალი პროგრამები ამოქმედდება

თარიღი: 05 მარტი 2012

საქართველოს პრეზიდენტის ინიციტიავით, საქართველოს იუსტიციისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროები სკოლებში არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ახალ პროგრამებზე იწყებენ მუშაობას. დღეს, პირველი სამუშაო შეხვედრა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა და მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ დავით საყვარელიძემ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ფსიქოლოგებთან და სოციალური სამსახურის წარმომადგენლემთან გამართეს.

როგორც შეხვედრაზე გადაწყდა, შეიქმნება სპეციალური პოლიტიკა, რომელიც ორიენტირებული იქნება რისკის ჯგუფის არასრულწლოვნების სხვადასხვა სახის პროგრამებში ჩართვაზე, რომელიც უზრუნველყოფს შემდგომში დანაშაულის თავიდან აცილებას. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ შექმნას სერვისები, რომლებიც საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს, ჩაერთონ სხვადასხვა სახის სოციალურ, საგანმანათლებლო და სპორტულ აქტივობებში, რომელიც ამცირებს არასრულწლოვნებში დანაშაულის ჩადენის ალბათობას. ამ პროცესში, განსაკუთრებულ როლს, ფსიქოლოგებთან ერთად, მანდატურებიც ითამაშებენ, რომლებიც სპეციალურ გადამზადებას გაივლიან.

ამჟამად, აქტიურად მიმდინარეობს ზოგადად არასრულწლოვანთა დანაშულის პრევენციაზე, მსჯავრდებული არასრულწლოვნების რეინტეგრაციასა და რესოციალიზაციაზე ორიენტირებული პროგრამები. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს არაერთ პროგრამას - ,,ჩემი უფროსი მეგობარი", "განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა", "საზოგადოებრივი პროკურატურა", "ლიდერთა სახლი", "მედიაცია სკოლაში", "ფსიქოლოგის კონსულტაციები", "ცხოვრების ჯანდაღი წესის შესწავლა", "უფროსი მეგობრის პროგრამა" და ა.შ., რომლებშიც კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები არიან ჩართული.

ახალი პოლიტიკის მიზანია, სახელმწიფომ სხვადასხვა სახის სერვისები შესთავაზოს მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვნებს, იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული მათ მიერ დანაშაულის ჩადენის ფაქტები და ამავდროულად, სრულყოფილად იყვნენ ჩართული ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში. პროგრამები საჯარო სკოლების ბაზაზე შეიქმნება. სამუშაო პროცესში, სახელმწიფო უწყებებთან ერთად, ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები და არასამთავრობო ორგანიზაციები  ჩაერთვებიან.