საპყრობილეში ნარკოტიკის შეგზავნის მცდელობა იყო

თარიღი: 01 ნოემბერი 2004

იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თბილისის №1 საპყრობილის თანამშრომლებმა საპატიმროში ძლიერმოქმედი ნარკოტიკული ნივთიერება „ჰეროინის" მცდელობა აღკვეთეს.
საპყრობილის საამანათოში 18 წლის ელექსანდრე მ.-შვილის მიერ მიტანილ ამანათში, რომელიც ერთ-ერთი მსჯავრდებულისათვის იყო განკუთვნილი, 0.3 გრ. „ჰეროინი" აღმოჩნდა.
ამ ფაქტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, რომელსაც პროკრატურა გამოძიებს.