ოგბაიძე და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
ჩიჩუა საქართველოს წინააღმდეგ
ჯუღელი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
მინდაძე და ნემსიწვერიძე საქართველოს წინააღმდეგ
გაბაიძე საქართველოს წინააღმდეგ
გაბუნია და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
ზურაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
პატარიძე და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
ნურბეგიანი საქართველოს წინააღმდეგ
Raiffeisen Bank International AG-სა და საქართველოს შორის გაფორმებული მორიგების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის ანაზღაურება
ჯავახაძე საქართველოს წინააღმდეგ
გელაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
ნიკოლაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
X საქართველოს წინააღმდეგ
მიქელაძე საქართველოს წინააღმდეგ
შარაშენიძე საქართველოს წინააღმდეგ
დვალი საქართველოს წინააღმდეგ
დუმბაძე და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
ბასილაძე საქართველოს წინააღმდეგ
ლაგვილავა საქართველოს წინააღმდეგ
ნიკოლაიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
ცარციძე და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
წულაია საქართველოს წინააღმდეგ
სტურუა საქართველოს წინააღმდეგ
ასათიანი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
გახარია საქართველოს წინააღმდეგ
კოტრიკაძე საქართველოს წინააღმდეგ