2017 წელს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის განკარგულებაში ცვლილება (KazTransGas Joint Stock Company, Gardabani Holdings B.V., Silk Road Holdings B.V)
2017 წელს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის განკარგულება
2017 წელს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის განკარგულება (KazTransGas Joint Stock Company)
2017 წელს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის განკარგულება (RBI)
2017 წელს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის განკარგულებაში ცვლილება