ხარაძე საქართველოს წინააღმდეგ
აბაშიძე საქართველოს წინააღმდეგ
კომპანია „IFI S.p.A“-სა და საქართველოს შორის დავის მორიგებით დასრულების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ
ჭანკოტაძე საქართველოს წინააღმდეგ
ჟორჟოლიანი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
შამაევი და სხვები საქართველოს და რუსეთის წინააღმდეგ
ჭიჭინაძე საქართველოს წინააღმდეგ
მანუკიანი საქართველოს წინააღმდეგ
ნ.წ. და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
გეგენავა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
ეგიაზარიანი საქართველოს წინააღმდეგ
 Raiffeisen Bank International AG-სა და საქართველოს შორის გაფორმებული მორიგების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის ანაზღაურება
თედლიაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ