ონლაინ კონსულტაციების მექანიზმი ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლების მიზნით

2015 წლის 20 აპრილს, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ახალი ანტიკორუფციული სტრატეგია და 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს 13 სტრატეგიულ პრიორიტეტს.

ამჟამად მიმდინარეობს სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლების პროცესი და ქვევით წარმოდგენილი საკონსულტაციო მექანიზმის გზით თქვენი თითოეული შენიშვნა და კომენტარი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია.

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისათვის!