თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 15 სექტემბრის სხდომის N1 ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 30 სექტემბრის სხდომის N2 ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 12 ოქტომბრის სხდომის N3 ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 19 ოქტომბრის სხდომის N4 ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 26 ოქტომბრის სხდომის №5 ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2 ნოემბრის სხდომის  №6 ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 11 ნოემბრის სხდომის  №7 ოქმი